EIOPA objavila dokument za javnu raspravu u vezi sa Smjernicama o složenim investicijskim proizvodima osiguranja (IBIP)

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 2. veljače 2017. dokument za javnu raspravu u vezi sa Smjernicama o složenim investicijskim proizvodima osiguranja (Insurance-based Investment Products - IBIP) koji su strukturirani na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika.

Ove Smjernice se razvijaju u skladu s Člankom 30. stavkom 7. i 8. Direktive o distribuciji osiguranja (IDD).
Direktiva o distribuciji osiguranja zahtjeva da procjenu prikladnosti i pogodnosti investicijskih proizvoda osiguranja (IBIP) za potrošače uobičajeno provodi posrednik u osiguranju ili društvo kao dio procesa prodaje. Međutim, ukoliko su zadovoljeni razni preduvjeti, uključujući i taj da predmetni investicijski proizvod osiguranja nije složen, takav proizvod može se prodavati i bez procjene prikladnosti i pogodnosti.

Smjernice obuhvaćaju procjenu svih vrsta investicijskih proizvoda osiguranja (IBIP). One uključuju mjerila za identificiranje obilježja proizvoda osiguranja koja bi mogla biti teško razumljiva potrošačima. Primjerice, priroda naknada koje plaćaju potrošači, kao i mogućnost otkazivanja proizvoda prije njegovog dospijeća određuju složenost proizvoda. Investicijski proizvodi osiguranja koji sadrže takva obilježja smatraju se složenima.

Javna rasprava traje do 28. travnja 2017., a dokument javne rasprave i predložak za komentare dostupni su ovdje.