EIOPA objavila ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u Solventnosti II

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 18. prosinca 2017. objavilo ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun prilagodbi za volatilnost (VA) na relevantnu vremensku strukturu bezrizičnih kamatnih stopa u Solventnosti II.

EIOPA će s primjenom navedenih podataka započeti kod izračuna prilagodbi za volatilnost na kraju ožujka 2018., a koje će biti objavljene početkom travnja 2018. godine.

EIOPA je navedene reprezentativne portfelje objavila sada, tri mjeseca prije početka primjene, kako bi društvima za osiguranje i društvima za reosiguranje ostavila dovoljno vremena za pripremu na nastale promjene.

Ažurirane verzije portfelja temelje se na podacima koji su europska društva za osiguranje i društva za reosiguranje dostavila svojim nadležnim nadzornim tijelima u okviru godišnjih nadzornih izvješća za 2017. godinu. Novi portfelji, utemeljeni na vremenski ažurnijim podacima višeg stupnja granularnosti, omogućavaju precizniji prikaz utjecaja volatilnosti tržišta u okviru Solventnosti II.

EIOPA obavlja reviziju reprezentativnih portfelja na godišnjoj razini, a sljedeća revizija predviđena je u drugoj polovici 2018. godine.

Ažurirane verzije reprezentativnih portfelja za izračun dostupni su na stranicama EIOPA-e ovdje.