EIOPA objavila šesto Izvješće o potrošačkim kretanjima u osiguranju i mirovinskom osiguranju

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 8. prosinca 2017. objavilo peto po redu Izvješće o potrošačkim kretanjima u kojem se obrađuje aktualni razvoj događaja koji utječu na korisnike u sektoru osiguranja i mirovinskom sektoru na području Europe. U izvješću je poseban naglasak stavljen na progresivan rast uloge digitalnih tehnologija u svim fazama osigurateljnog lanca vrijednosti, dok su najveće promjene vidljive u kanalima distribucije.

Uporaba novih tehnologija i digitalizacija podataka omogućili su pojavu novih InsurTech poduzeća na tržištu osiguranja. Velik broj postojećih društava za osiguranje pokazuje napredak u digitalizaciji poslovanja bilo putem uspostava unutarnjih i vanjskih razvojnih jedinica ili partnerstvom s velikim tehnološkim društvima  i InsurTech start-up poduzećima.

Raste ponuda inovativnih i pojedincima prilagođenih proizvoda i usluga osiguranja, primjerice uporabom telematskih uređaja u osiguranju zdravlja, motornih vozila ili kućanstava. Istovremeno, značajnija uporaba Big Data u prvi plan značajnije stavlja i problem moguće diskriminacije potrošača s visokim profilom rizika, iako u nekim područjima postoje naznake njihovog pozitivnog utjecaja na financijsku uključenost.

Nadalje, sve je raznolikija ponuda novih životnih proizvoda osiguranja s različitim razinama garancija na prinos. Pritom, ekonomska vrijednost ovakvih garancija može biti i značajno niža u usporedbi s tradicionalnim proizvodima osiguranja koji sadrže sudjelovanje u dobiti osiguratelja.

 U izvješću se također navodi značajan porast prigovora potrošača u sektoru osiguranja, posebno prigovora vezanih uz obradu šteta u sektoru neživotnih osiguranja. Manji porast prigovora potrošača zabilježen je i u sektoru mirovinskog osiguranja.

Cjelokupni tekst izvješća dostupan je ovdje.