EIOPA izdala preporuke za unaprjeđenje zaštite potrošača na tržištu unit-linked proizvoda

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 11. prosinca 2017. objavilo Mišljenje o novčanim poticajima i politici primitaka između pružatelja usluga upravljanja imovinom i društava za osiguranje.

Mišljenje je izdano kao nastavak na tematski pregled EIOPA-e objavljen 26. travnja 2017. u kojem su se procjenjivali potencijalni rizici za potrošače koji proizlaze iz novčanih poticaja i primitaka od strane upravitelja imovinom prema društvima za osiguranje na tržištu unit-linked proizvoda. Prema zaključku navedenog tematskog pregleda, praksa uporabe novčanih poticaja između upravitelja imovinom i društava za osiguranje značajno je rasprostranjena na području Europske unije. EIOPA u tome identificira rizike na štetu potrošača u slučaju nedovoljnog izbjegavanja sukoba interesa i načina na koji društva za osiguranje upravljaju imovinom iz unit-linked polica osiguranja.

Ovo Mišljenje je izdano s ciljem promoviranja konzistentne nadzorne prakse te poticanja društava za osiguranje na rješavanje problema sukoba interesa koji proizlaze iz prakse novčanih poticaja, kako bi se osigurala uporaba dobrih principa kod upravljanja unit-linked proizvodima.

Postojeći i nadolazeći zakoni Europske unije, uključujući i Direktiva o distribuciji osiguranja te Solventnost II direktiva, već sadrže osnovne principe kao što su obveza na iskreno, pošteno i profesionalno djelovanje prema najboljim interesima potrošača ili obveza na poduzimanje prikladnih koraka s ciljem prevencije, prepoznavanja, umanjivanja i upravljanja sukobima interesa. Navedeni principi također se primjenjuju i na sukobe interesa koji proizlaze iz prakse novčanih poticaja primljenih od upravitelja imovinom te na upravljanje unit-linked proizvodima.

Od nadležnih nadzornih tijela država članica se očekuje da društvima za osiguranje pruže pojašnjenja o načinu primjene navedenih zakonskih principa u vezi sukoba interesa koji proizlaze iz prakse novčanih poticaja, kao i način njihove primjene na proces upravljanja unit-linked proizvodima. Nadležna nadzorna tijela trebala bi izdati smjernice o organizacijskim i upravnim dogovorima s ciljem sprječavanja nepoželjnih utjecaja sukoba interesa na interese ugovaratelja osiguranja te upravljanja unit-linked proizvodima prema najboljem interesu ugovaratelja osiguranja, zajedno s dodatnim zahtjevima za objavljivanjem, kako bi se umanjio rizik informacijske asimetrije iz koje proizlaze neinformirane odluke potrošača.

Tekst Mišljenja dostupan je ovdje.