EIOPA istaknula ključne rizike za financijsku stabilnost

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 20. prosinca 2017. objavilo Izvješće o financijskoj stabilnosti sektora osiguranja i strukovnog mirovinskog osiguranja Europskog gospodarskog područja za prosinac 2017. godine.

Prema izvješću, iako je vidljiv napredak u globalnoj ekonomskoj situaciji, prevladavajuće okruženje niskih kamatnih stopa te niska razina tržišne volatilnosti uz visoku razinu ekonomske i političke nesigurnosti i dalje ostaju značajan izazov europskim društvima za osiguranje i mirovinskim fondovima. S tim u vidu, potrebno je procijeniti mogući utjecaj nagle promjene u razini prinosa.

Nadalje, sektor osiguranja također prolazi kroz proces prilagodbe strategija ulaganja i poslovnih modela u odnosu na trenutno makroekonomsko okruženje i tehnološke izazove. Prema zaključcima nedavno provedenog ispitivanja, EIOPA je prepoznala niz trendova koji bi mogli biti povezani s „potragom za višim prinosima“. Istovremeno, pojačani opseg poslovanja s unit-linked proizvodima u protekloj godini sve više rizika prenosi na ugovaratelje osiguranja zbog čega bi nadzorna tijela trebala provesti dodatna ispitivanja.

Unatoč navedenim izazovima, sektor osiguranja i dalje pokazuje visoke razine kapitaliziranosti sa omjerom potrebnog solventnog kapitala (eng. SCR ratio) medijalnog društva za osiguranje višim od 200%. Međutim, SCR omjeri te praksa uporabe dugoročnih garancija (LTG) i prijelaznih mjera razlikuju se po zemljama Europskog gospodarskog područja. U velikom broju slučaja, posebno kod društava za životno osiguranje, navedene mjere predstavljaju značajan kumulativan učinak na SCR omjere te djeluju kao potencijalni ublaživač financijske stabilnosti i mjera protucikličkog djelovanja.

U sektoru reosiguranja, sezona uragana u 2017. godini mogla bi povećati razinu odšteta krajem godine i time potencijalno utjecati na razine profitabilnosti i solventnosti društava.

U europskom sektoru strukovnog mirovinskog osiguranja, razina ukupne imovine i prosječna stopa prinosa rasli su na području Eurozone. Alokacija sredstava za ulaganje i prosječni omjeri pokrića mirovinskih sustava s definiranim naknadama (DB) ostali su uglavnom nepromijenjeni. S druge strane, prosječna razina aktivnih članova mirovinskih sustava se povećala, posebno kod mirovinskih sustava s definiranim doprinosima (DC). Trenutno makroekonomsko okruženje također negativno utječe na europski sektor mirovinskog osiguranja, što su potvrdili zaključci EIOPA 2017 Stres testa za sektor strukovnog mirovinskog osiguranja. Nedostatna granularnost dostupnih podataka u europskom sektoru osiguranja ozbiljno ograničava značaj i odlučnost redovite procjene rizika i procesa analize financijske stabilnosti ovog sektora.

Izvješće o financijskoj stabilnosti također sadrži i tematski članak o „Makroekonomskim temeljima i latentnim čimbenicima krivulje prinosa Europske unije“ koji je dostupan ovdje.

Izvješće o financijskoj stabilnosti za prosinac 2017 dostupno je na stranicama EIOPA-e ovdje.