Vijesti

23.11.2017

Mjesečno izvješće za listopad 2017.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga objavila je Mjesečno izvješće za listopad 2017. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih i investicijskih fondova, društava za osiguranje i leasing društava te podatke o tržištu kapitala.

Pročitaj više

20.11.2017

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2018. godinu i nacrta Pravilnika o vrsti i visini naknada Hanfe

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu i nacrtom Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 17. studenog do 13. prosinca 2017. godine.

Pročitaj više

17.11.2017

78. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. studenog 2017. održana je 78. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, MBS: 040001037, OIB: 23057039320, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja na uređeno tržište obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 EUR, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata, te dospijećem od 5 godina.

Pročitaj više