Vijesti

22.01.2018

EIOPA objavila prijevode Smjernica u skladu s IDD direktivom koje se odnose na investicijske proizvode osiguranja strukturirane na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) objavilo je dana 19. siječnja 2018. prijevode Smjernica u skladu s Direktivom o distribuciji osiguranja koje se odnose na investicijske proizvode osiguranja strukturirane na način koji potrošačima otežava razumijevanje uključenih rizika na svim službenim jezicima Europske unije te time označila početak dvomjesečnog razdoblja u kojemu se nacionalna nadležna tijela trebaju izjasniti o usklađivanju ili namjeri usklađivanja sa Smjernicama.

Pročitaj više

12.01.2018

4. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 11. siječnja 2018. održana je 4. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu NEXUS PRIVATE EQUITY PARTNERI d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima rizičnog kapitala s privatnom ponudom, Zagreb, Nova Ves 11, OIB: 89465817492, oduzima odobrenje za rad...

Pročitaj više