Vijesti

13.12.2017

Obavijest o savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika i uputa iz područja leasinga i faktoringa

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava, nacrtom Upute za popunjavanje financijskih i dodatnih izvještaja faktoring društava te nacrtom Upute za primjenu kontnog plana za leasing društava.

Pročitaj više

12.12.2017

EIOPA objavila šesto Izvješće o potrošačkim kretanjima u osiguranju i mirovinskom osiguranju

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 8. prosinca 2017. objavilo peto po redu Izvješće o potrošačkim kretanjima u kojem se obrađuje aktualni razvoj događaja koji utječu na korisnike u sektoru osiguranja i mirovinskom sektoru na području Europe. U izvješću je poseban naglasak stavljen na progresivan rast uloge digitalnih tehnologija u svim fazama osigurateljnog lanca vrijednosti, dok su najveće promjene vidljive u kanalima distribucije.

Pročitaj više

11.12.2017

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja mirovinakih fondova

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima, nacrtom Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda, nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima i nacrtom Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda.

Pročitaj više

11.12.2017

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja investicijskih fondova

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima, nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda, nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda i nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima.

Pročitaj više