Vijesti

28.07.2006

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 28.07.2006. godine, Arijana Petres, odvjetnica iz Zagreba, specijalni punomoćnik društva Barr Laboratories Europe B.V. sa sjedištem u Kraljevini Nizozemskoj, podnijela je Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, Zahtjev za ...

Pročitaj više

27.07.2006

PREZENTACIJA S KONFERENCIJE

Dana 27. srpnja 2006. u 11:00 sati održana je u konferencija za tisak Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na temu: Položaj dioničara u postupku preuzimanja Plive d.d. Zagreb i okvirni rokovi. Prezentaciju s konferencije mož...

Pročitaj više

25.07.2006

KONFERENCIJA ZA TISAK

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga održat će u četvrtak, 27. srpnja 2006. godine, u 11:00 sati u svojim prostorijama u Gajevoj 5 tiskovnu konferenciju na temu: Položaj dioničara u postupku preuzimanja Plive d.d. Zagreb i o...

Pročitaj više

21.07.2006

Mjesečno izvješće Agencije za lipanj 2006.

Objavljeno je mjesečno izvješće Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga za lipanj 2006. godine. Izvješće sadrži podatke o poslovanju mirovinskih fondova, osiguravajućih društava i investicijskih fondova te podatke o tržištu kapit...

Pročitaj više

13.07.2006

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Dana 11. srpnja 2006. održana je 32. izvanredna sjednica Uprave Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se nalaže društvu ACTAVIS GROUP hf, Reykjavikurveg...

Pročitaj više

13.07.2006

Termini održavanja ispita

Treći rok ispita za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja, odnosno posredovanja u osiguranju održat će se 26, 27. i 28. srpnja 2006. Pravo pristupa u III. roku (26., 27. i 28. 07. 2006.), ...

Pročitaj više