Vijesti

27.12.2017

ESMA objavila dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s novom Uredbom o prospektu

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 15. prosinca 2017. dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (nova Uredba o prospektu) koja je stupila na snagu 20. srpnja 2017.

Pročitaj više

22.12.2017

EIOPA poziva na konzistentnost nadzornih praksi u vezi internih modela

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 21. prosinca 2017. objavilo Mišljenje o nadzornoj procjeni internih modela koji uključuju dinamičnu prilagodbu za volatilnost (DVA). Mišljenje je upućeno nacionalnim nadležnim tijelima i u njemu je poseban naglasak stavljen na važnost jedinstvenih nadzornih praksa i pristupa na području cijele Europske unije u vezi uporabe internih modela.

Pročitaj više

22.12.2017

EIOPA objavila informacije o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja te o uporabi kapitalnih dodataka

Europsko nadzorno tijelo za osiguranje i strukovno mirovinsko osiguranje (EIOPA) je dana 21. prosinca 2017. objavilo godišnje izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja od redovitog regulatornog izvještavanja, te o primjeni kapitalnih dodataka od strane nacionalnih nadležnih tijela. Izvješće o primjeni kapitalnih dodataka izdano je po prvi put. Izvješće o primjeni izuzeća i ograničenja prikazuje izuzeća za razdoblje cijele 2016. godine te ograničenja za razdoblje prvog tromjesečja 2017. godine.

Pročitaj više

22.12.2017

Obavijest o završenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika iz područja leasinga i faktoringa

Završeno je savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju te načinu i rokovima dostave financijskih i dodatnih izvještaja leasing društava, nacrtom Pravilnika o izmjeni pravilnika o kontnom planu leasing društava te nacrtom Pravilnika o izmjeni Pravilnika o financijskim i dodatnim izvještajima te kontnom planu faktoring društava.

Pročitaj više