Vijesti

05.01.2018

Obavijest o zaprimanju prijava za pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika te za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i za brokera

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika, za pristup prvom ispitnom roku za investicijskog savjetnika te za pristup prvom ispitnom roku za brokera.

Pročitaj više

02.01.2018

Poziv za suradnju u provođenju edukativnih aktivnosti

S namjerom planiranja aktivnosti, optimalnog raspoređivanja resursa i efikasnog provođenja dijela svojih edukativnih aktivnosti, Hanfa ovim putem upućuje poziv zainteresiranim obrazovnim ustanovama i udrugama koje djeluju pri obrazovnim ustanovama (srednje škole, veleučilišta i učilišta, sveučilišta, fakulteti, studentske udruge itd.) te drugim zainteresiranim dionicima (primjerice udruge za zaštitu potrošača, udruge za pravno savjetovanje, udruge koje se bave financijskom pismenošću i informiranjem potrošača itd.) za dostavu prijedloga uspostave odnosno nastavka održavanja suradnje.

Pročitaj više

02.01.2018

Obavijest o primjeni Uredbe (EU) br. 1286/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi)

Hanfa obavještava javnost da se od 1. siječnja 2018. u Republici Hrvatskoj izravno primjenjuje Uredba 1286/2014 Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. studenoga 2014. o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (PRIIP-ovi).

Pročitaj više

29.12.2017

Obavijest o terminu održavanja ispita za provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno obavljanja poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju u veljači 2018.

Prvi (I.) ispitni rok u 2018. godini za provjeru stručnih znanja za dobivanje ovlaštenja za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno posredovanja u osiguranju i reosiguranju, održat će se 5. i 6. veljače 2018. u Hotelu International Zagreb, Miramarska 24.

Pročitaj više

28.12.2017

Informacija o rizicima ulaganja u kriptovalute i ICO

Nastavno na povećan interes javnosti vezan uz takozvane virtualne ili kriptovalute (kao što su primjerice bitcoin, ether..), a posebno s obzirom na inicijalne ponude povezane s kriptovalutama (Initial Coin Offer ili Initial Token Offer; dalje u tekstu: ICO) – Hanfa izvješćuje kako kriptovalute, kao niti ICO trenutno nisu posebno regulirani unutar zakonodavnog okvira Republike Hrvatske, a ne postoji niti poseban propis na razini Europske unije koji bi izričito regulirao tu materiju.

Pročitaj više

27.12.2017

ESMA objavila dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s novom Uredbom o prospektu

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 15. prosinca 2017. dokument za javnu raspravu u vezi s prijedlogom regulatornih tehničkih standarda u skladu s Uredbom (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (nova Uredba o prospektu) koja je stupila na snagu 20. srpnja 2017.

Pročitaj više