Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hanfi za 2018. godinu i nacrta Pravilnika o vrsti i visini naknada Hanfe

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom:

  • Pravilnika o izračunu, visini i naplati naknada koje se plaćaju Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga za 2018. godinu
  • Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 17. studenog do 13. prosinca 2017. godine.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

10.10.2017.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom pravilnika iz područja investicijskih društava

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvješća investicijskih društava koji propisuje strukturu i sadržaj financijskih izvještaja kojima investicijska društva izvještavaju Hrvatsku agenciju za nadzor financijskih usluga i druge vanjske korisnike o financijskom položaju, financijskoj uspješnosti, novčanim tokovima, promjenama kapitala te rokovi i način izvještavanja. Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 10. listopada do 10. studenog 2017. godine.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti