Objave sa sjednica

17.11.2017.

78. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. studenog 2017. održana je 78. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno Rješenje kojim se društvu ERSTE & STEIERMÄRKISCHE BANK d.d., Rijeka, Jadranski trg 3/a, MBS: 040001037, OIB: 23057039320, odobrava jedinstveni prospekt u svezi javne ponude i uvrštenja na uređeno tržište obveznica, izdanih na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalnog iznosa 1,00 EUR svaka, ukupnog nominalnog iznosa od 50.000.000,00 EUR, s fiksnom kamatnom stopom uz polugodišnju isplatu kamata, te dospijećem od 5 godina.

Pročitaj više...