66. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 6. listopada 2017. održana je 66. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se Damiru Krcivoju izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  2. Rješenje kojim se Marku Milkoviću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  3. Rješenje kojim se Emilu Plavljaniću izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
  4. Rješenje kojim se utvrđuje da je društvo OCEANGATE d.o.o., Zagreb, Capraška 6, OIB: 82463768915, do 1.8.2017. godine neovlašteno pružalo investicijske usluge
  5. Rješenje kojim se preddruštvu RISK PARTNER društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju i reosiguranju
  6. Rješenje kojim se Boži Šaravanji, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d., Zagreb, Slovenska ulica 24, OIB 52848403362, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina počevši od dana 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2022. godine
  7. Rješenje kojim se preddruštvu ENTERPRISE ZASTUPANJE društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  8. Rješenje kojim se društvu FORTIUS INTER PARTES d.o.o. za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Ljudevita Gaja 7, Zagreb, OIB 17539009542, daje odobrenje za pripajanje društva INTER PARTES društvo s ograničenom odgovornošću za posredovanje u osiguranju i reosiguranju, Facchinettijeva 41, Pula, OIB 49400162845