49. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. srpnja 2017. održana je 49. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Branki Jurišić iz Rijeke, Slavka Krautzeka 63, OIB: 00158287782, izdaje odobrenje za rad brokera, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Mariu Žakmanu iz Zagreba, Zeleni trg 1, OIB: 98032277611, izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru leasing društva
 4. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o izdavanju suglasnosti za stjecanje kvalificiranog udjela u leasing društvu i drugoj pravnoj osobi
 5. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sadržaju te načinu i rokovima dostave redovitih izvješća leasing društava i izvješća na zahtjev hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 6. Rješenje kojim se 1. Hrvoju Buriću iz Rijeke, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 35894555740, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PLUS A-FAKTOR d.o.o., Rijeka, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 52348835482, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, 2. Marinu Beniću iz Rijeke, Drage Gervaisa 22, OIB: 63835742062, daje suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva PLUS A-FAKTOR d.o.o., Rijeka, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 52348835482, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine, 3. Hrvoju Buriću iz Rijeke, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 35894555740, daje suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100% temeljnog kapitala društva PLUS A-FAKTOR d.o.o., Rijeka, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 52348835482., 4. Društvu PLUS A-FAKTOR d.o.o., Rijeka, Slavka Krautzeka 77/A, OIB: 52348835482, izdaje odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
 7. Rješenje kojim se 1.Valentinu Vičiču iz Ljubljane, Republika Slovenija, Krivec 32, OIB: 07988928777, daje se suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.,2. Goranu Kovačiću iz Dežanovca – Ivanovo Polje, Ivanovo Polje 17, OIB: 91092078000, daje se suglasnost za obavljanje funkcije člana uprave društva CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187, na mandat u trajanju od 4 (četiri) godine.,3. Borisu Abramoviću iz Zagreba, Markuševečki Popovec 135, OIB: 11843920716, daje se suglasnost za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u visini 100% temeljnog kapitala društva CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187., 4. Društvu CENTAR FAKTOR d.o.o., Zagreb, Trpinjska 5a, OIB: 69566160187, izdaje se odobrenje za obavljanje poslova faktoringa
 8. Rješenje kojim se Goranu Nadju iz Sesveta, Krste Hegedušića 34 J, OIB 89326296781, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva AGRAM LIFE osiguranje d.d., Zagreb, Trnjanska cesta 108, OIB 18742666873, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana imenovanja na tu funkciju
 9. Rješenje kojim se preddruštvu KLEMM zastupanje u osiguranju d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se 1. Marini Šverko iz Zaboka, Matije Gupca 45, OIB 37232646666 i Damiru Novini iz Zagreba, Crvenog križa 6, OIB 89536522813, suosnivačima obrta REDAN zastupanje, zajednički obrt za zastupanje u osiguranju, Marina Šverko i Damir Novina, Krapina, Lepajci, Velika Ves 2a, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se Adriani Tomić iz Zagreba, Strojarska cesta 14, OIB 77096643748, daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva GRAWE Hrvatska d.d., Ulica grada Vukovara 5, Zagreb, OIB 28406115764, na mandat u trajanju od 5 (pet) godina računajući od dana imenovanja na tu funkciju