42. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. lipnja 2017. održana je 42. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Siniši Stojanoviću, osnivaču obrta SPIDER, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Siniša Stojanović, Sisak, Kneza Domagoja 17, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 2. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 13. studenog 2008. KLASA: UP/I-453-02/08-37/46, URBROJ: 326-112-08-3, kojim je društvo FINVEST zastupanje u osiguranju, d.o.o., Koprivnica, Pavelinska 6/a, OIB 19550817205, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 3. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 14. prosinca 2006. UP/I-453-06/06-03/184, URBROJ: 326-112-06-2, kojim je društvo BONUS B d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Vrančićeva 5, OIB 18456546022, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 4. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 28. prosinca 2006. KLASA: UP/I-453-06/06-03/311, URBROJ: 326-112-06-3, kojim je društvo OSAM i TO društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Podsusedska Aleja 23, OIB 09925830512, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 5. Rješenje kojim se Ivanu Šuprahi, osnivaču obrta AGENT SPLIT, obrt za zastupanje u osiguranju, Ivan Šupraha, Split, Sv. Križa 4, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 6. Rješenje kojim je društvu EURO WEST društvo s ograničenom odgovornošću za zastupanje u osiguranju, Zagreb, Zagrebačka avenija 104/d, OIB 65190427513, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 28. prosinca 2006. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-06/06-03/133 , URBROJ: 326-112-06-3
 7. Rješenje kojim se Financijskoj agenciji, Zagreb, Ulica grada Vukovara 70, OIB 85821130368, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Goranu Lončaru, osnivaču obrta EXPERT ZASTUPANJE, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, GORAN LONČAR, ZAGREB, KURILOVEČKA ULICA 2 B, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim se Nikoli Miliću, osnivaču obrta DUJE, obrt za zastupanje u osiguranju, NIKOLA MILIĆ, Metković, Kneza Domagoja 1/1, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 10. Rješenje kojim se Ivanu Perkoviću, osnivaču obrta V.I.P., OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, IVAN PERKOVIĆ, OROSLAVJE, MOKRICE 161 F, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Rješenje kojim se društvu Zagrebačka burza d.d., Zagreb, Ivana Lučića 2a/22, OIB: 84368186611, odobravaju Pravila Burze