41. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 16. lipnja 2017. održana je 41. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Marka Bešlića, za obavljanje funkcije člana uprave društva Inspire Investments d.o.o. za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima, Zagreb, Andrije Hebranga 34, za mandat u trajanju od 5 (pet) godina od dana donošenja ovoga rješenja
  2. Rješenje kojim se preddruštvu Win Agent d.o.o. za zastupanje u osiguranju, Veliko Trgovišće, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim se ukida rješenje Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga od 10. prosinca 2009. UP/I 453-02/09-37/77, URBROJ: 326-112-09-3, kojim je društvo NVF zastupanje u osiguranju društvo s ograničenom odgovornošću, Koprivnica, Franje Gažija 10, OIB 47264472927, dobilo dozvolu za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  4. Rješenje kojim se Igoru Peševskom daje odobrenje za obavljanje funkcije člana uprave društva ERGO osiguranje d.d., Radnička cesta 80, Zagreb, OIB 90874864964, za mandat u trajanju od 2. srpnja 2017. do 2. srpnja 2020., uključujuće
  5. Rješenje kojim se Robertu Vrci daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave u društvu MERKUR OSIGURANJE d.d., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 08937835435, za mandat u trajanju od 1. srpnja 2017. do 30. lipnja 2021. godine
  6. Rješenje kojim se Ani Novosel daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave u društvu ERGO životno osiguranje d.d., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 18136809551, za mandat u trajanju od 2. srpnja 2017. do 2. srpnja 2020. godine
  7. Rješenje kojim se Anici Gabrovec daje odobrenje za obavljanje funkcije člana Uprave u društvu ERGO životno osiguranje d.d., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB 18136809551, za mandat u trajanju od 2. srpnja 2017. do 2. srpnja 2020. godine
  8. Rješenje kojim se Vesni Živković daje suglasnost za imenovanje članom uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, za novo mandatno razdoblje od 6 (šest) mjeseci, koje počinje teći od prvog dana koji slijedi nakon dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
  9. Rješenje kojim se Stjepku Čičku daje suglasnost za imenovanje članom uprave Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, Heinzelova 62a, OIB: 64406809162, za novo mandatno razdoblje od 6 (šest) mjeseci, koje počinje teći od prvog dana koji slijedi nakon dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga