27. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 21. travnja 2017. održana je 27. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Rješenje kojim se Vlatki Rapinac-Šumiga izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 2. Rješenje kojim se Aniti Gracin izdaje odobrenje za rad investicijskog savjetnika, na neodređeno vrijeme
 3. Rješenje kojim se društvu PLATINUM INVEST d.o.o., Gundulićeva 23, Zagreb, OIB: 85233080106, odobrava proširenje odobrenja za rad na pomoćnu djelatnost iz članka 13. stavka 1. točke 2. podtočke a) Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom - upravljanje portfeljem prema odredbama zakona kojim se uređuje tržište kapitala
 4. Rješenje kojim se Raiffeisen društvu za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima dioničko društvo sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 59, OIB: 14148900600, izdaje odobrenje na izmjene i dopune: statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije A, statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije B i statuta Raiffeisen obveznog mirovinskog fonda kategorije C
 5. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Damira Kaluđera za obavljanje funkcije člana uprave društva AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB:10637066676, na razdoblje od pet godina, počevši od dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 6. Rješenje kojim se izdaje suglasnost za Davora Krsnika za obavljanje funkcije člana uprave društva AUCTOR INVEST d.o.o., Zagreb, Dežmanova 5, OIB:10637066676, na razdoblje od pet godina, počevši od dana izdavanja suglasnosti Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga
 7. Rješenje kojim se izdaje suglasnost društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Capraška ulica 6, Zagreb, OIB: 54009254385, za preuzimanje poslova upravljanja nad otvorenim alternativnim investicijskim fondom s privatnom ponudom – Primus, OIB: 34988643147, od KD Locusta Fondovi d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, Savska cesta 106, Zagreb, OIB: 61865183767
 8. Rješenje kojim se društvu INTERCAPITAL ASSET MANAGEMENT d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB:59300096187, izdaje odobrenje za osnivanje i rad alternativnog investicijskog podfonda ICAM Capital Private 2 te za uključivanje navedenog podfonda u ICAM – krovni otvoreni alternativni investicijski fond
 9. Rješenje kojim se izdaje odobrenje za Davora Iljaša za obavljanje funkcije člana uprave društva Allianz Invest d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima iz Zagreba, Heinzelova 70, na razdoblje od četiri (4) godine, počevši od 2. svibnja 2017. godine
 10. Rješenje kojim se izdaje odobrenje društvu AUCTOR d.o.o. za poslovno savjetovanje, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 19203050598, za izravno stjecanje kvalificiranog udjela u društvu AUCTOR INVEST d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Dežmanova 5, OIB: 10637066676, u visini od 100% temeljnog kapitala društva
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu obračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva prema računovodstvenim propisima
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o minimalnim standardima, načinu izračuna i mjerilima za izračun tehničkih pričuva mirovinskog osiguravajućeg društva
 13. Rješenje kojim se Kristijanu Marciušu, osnivaču obrta KDM, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Kristijan Marciuš, Otona Župančića 22, Čakovec, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 14. Rješenje kojim se Jadranki Memedović, osnivaču obrta JADRIS, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, JADRANKA MEMEDOVIĆ, FRANKA LISICE 85, ZADAR, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 15. Rješenje kojim se društvu SUNCE KONCERN d.d., Zagreb, Trpinjska 9, OIB: 06916431329, odobrava jedinstveni prospekt uvrštenja 4.443.062 redovne dionice, izdane na ime, u nematerijaliziranom obliku, nominalne vrijednosti 100,00 kuna po dionici, ukupne nominalne vrijednosti 444.306.200,00 kuna, na uređeno tržište