24. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 14. travnja 2017. održana je 24. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

  1. Rješenje kojim se OTP invest društvu za upravljanje fondovima d.o.o., Petrovaradinska 1, Zagreb, OIB: 96261939721, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom OTP SHORT-TERM BOND, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila predmetnog UCITS fonda, kao i odobrenje na izbor depozitara OTP banke Hrvatska d.d., Domovinskog rata 3, Zadar, OIB: 52508873833; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Republika Hrvatska
  2. Rješenje kojim se Nedjeljku Margitu, osnivaču obrta AGENCIJA ARGUMENT, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nedjeljko Margit, Osijek, Marjanska 10, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
  3. Rješenje kojim se društvu OTP banka d.d., Ulica Domovinskog rata 3, Zadar, OIB 52508873833, daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 30% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva Société Générale Osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 98164456048; te se daje odobrenje za posredno stjecanje kvalificiranog udjela u iznosu od preko 50% u glasačkim pravima i temeljnom kapitalu društva Société Générale Osiguranje d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 284, OIB 98164456048
  4. Rješenje kojim se Nives Novak, osnivaču obrta AZ BENGERI, obrt za zastupanje u osiguranju, vl. Nives Novak, Žiškovec 36, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju