23. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 13. travnja 2017. održana je 23. izvanredna sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o dozvoljenim ulaganjima i dodatnim ograničenjima ulaganja obveznog mirovinskog fonda
 2. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 3. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima obveznog mirovinskog fonda i/ili obveznom mirovinskom fondu
 4. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara obveznog mirovinskog fonda
 5. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
 6. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima i obveznih mirovinskih fondova
 7. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 8. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja obveznim mirovinskim fondovima
 9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i statuta obveznog mirovinskog fonda i o informativnom prospektu obveznog mirovinskog fonda
 10. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad te stjecanju dionica ili poslovnih udjela mirovinskog društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima
 11. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja obveznim mirovinskim fondovima
 12. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, tromjesečnim i drugim izvještajima obveznog mirovinskog fonda
 13. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu mirovinskih društava koja upravljaju obveznim mirovinskim fondovima
 14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za mirovinsko društvo za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 15. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o promidžbi i ostalim informacijama za članove dobrovoljnih mirovinskih fondova
 16. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku naknade štete članovima dobrovoljnog mirovinskog fonda i/ili dobrovoljnom mirovinskom fondu
 17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje mirovinskih programa dobrovoljnog mirovinskog osiguranja na temelju individualne kapitalizirane štednje
 18. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za ostvarivanje prava na mirovinu temeljem dobrovoljnog mirovinskog osiguranja, registru članova te obustavi uplata i isplata iz dobrovoljnog mirovinskog fonda
 19. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o statusnim promjenama dobrovoljnih mirovinskih fondova
 20. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova, uvjetima i načinu za izbor te oduzimanju izdanog odobrenja za obavljanje poslova depozitara dobrovoljnog mirovinskog fonda
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra mirovinskih društava i dobrovoljnih mirovinskih fondova
 22. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 23. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupcima, uvjetima i načinu prijenosa poslova upravljanja dobrovoljnim mirovinskim fondom
 24. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja, prospekta i statuta dobrovoljnog mirovinskog fonda
 25. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja mirovinskog društva koje upravlja dobrovoljnim mirovinskim fondovima
 26. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o godišnjim, polugodišnjim i drugim izvještajima dobrovoljnog mirovinskog fonda
 27. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kapitalu i tehničkim pričuvama mirovinskog društva za upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom
 28. Pravilnik o obliku i iznosu kapitala društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 29. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima
 30. Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja alternativnog investicijskog fonda
 31. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za rad UAIF-a i malog UAIF-a te stjecanju kvalificiranog udjela UAIF-a
 32. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o likvidaciji i prestanku AIF-ova
 33. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o glavnim i napajajućim alternativnim investicijskim fondovima
 34. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima AIF-ova
 35. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova depozitara
 36. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o prijenosu poslova upravljanja AIF-ovima
 37. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za nuđenje udjela AIF-a s privatnom ponudom
 38. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za nuđenje udjela AIF-ova malim ulagateljima u Republici Hrvatskoj
 39. Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o statusnim promjenama otvorenih AIF-ova
 40. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o odobrenju osnivanja i rada AIF-a te davanju suglasnosti na pravila AIF-a
 41. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja registra UAIF-ova i AIF-ova
 42. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru UAIF-a te u nadzornom odboru zatvorenog AIF-a s vanjskim upraviteljem
 43. Pravilnik o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja i drugih izvještaja društva za upravljanje UCITS fondovima
 44. Pravilnik o strukturi i sadržaju godišnjih i polugodišnjih izvještaja i drugih izvještaja UCITS fonda
 45. Pravilnik o obliku i iznosu regulatornog kapitala društva za upravljanje UCITS fondovima
 46. Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja registra društava za upravljanje UCITS fondovima i UCITS fondova
 47. Pravilnik o postupku naknade štete ulagateljima UCITS fonda i/ili UCITS fondu
 48. Pravilnik o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda
 49. Pravilnik o izdavanju odobrenja za rad i stjecanju kvalificiranog udjela društva za upravljanje UCITS fondovima
 50. Pravilnik o likvidaciji i prestanku UCITS fondova
 51. Pravilnik o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima
 52. Pravilnik o uvjetima za nuđenje udjela UCITS fonda
 53. Pravilnik o uvjetima za članstvo u upravi i nadzornom odboru društva za upravljanje UCITS fondovima
 54. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o izdavanju odobrenja za osnivanje i upravljanje UCITS fondom te promjene prospekta i pravila UCITS fonda
 55. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o udjelima UCITS fonda
 56. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o delegiranju poslova društva za upravljanje UCITS fondom