18. sjednica Upravnog vijeća Hanfe

Dana 17. ožujka 2017. održana je 18. sjednica Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga na kojoj je doneseno više odluka.

 1. Ispravak Pravilnika o sadržaju obavijesti o pripajanju obveznih mirovinskih fondova i načinu njene dostave
 2. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Mariju Staroselčiću, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Nike Grškovića 31, Zagreb, na razdoblje od 5 (pet) godina, počevši od dana 27. travnja 2017. godine
 3. Rješenje kojim se izdaje odobrenje Kristijanu Buku, za obavljanje funkcije člana uprave Allianz ZB d.o.o. društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom, Nike Grškovića 31, Zagreb, na razdoblje od 5 (pet) godina, počevši od dana 27. travnja 2017. godine
 4. Rješenje kojim se društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za osnivanje i upravljanje UCITS fondom Zodaks Cash, koje obuhvaća odobrenje prospekta i pravila UCITS fonda Zodaks Cash, kao i odobrenje na izbor depozitara Hrvatske poštanske banke d. d., Jurišićeva 4, Zagreb; i odobrenje za ulaganje do 100% neto vrijednosti imovine Fonda u dužničke vrijednosne papire i instrumente tržišta novca čiji je izdavatelj ili za koje jamči Savezna Republika Njemačka
 5. Rješenje kojim se društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za rad Ancor otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom; suglasnost na Pravila Fonda i suglasnost na izbor Primorske banke d.d., Scarpina 7, Rijeka, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 6. Rješenje kojim se društvu Zodaks Investments d.o.o. za upravljanje investicijskim fondovima, sa sjedištem u Zagrebu, Capraška ulica 6, OIB: 54009254385, izdaje odobrenje za rad Mooring otvorenog alternativnog investicijskog fonda s privatnom ponudom; suglasnost na Pravila Fonda i suglasnost na izbor Primorske banke d.d., Scarpina 7, Rijeka, za obavljanje poslova depozitara za Fond
 7. Rješenje kojim se Hrvoju Puljiću, osnivaču obrta GOLDEN SKY, OBRT ZA ZASTUPANJE U OSIGURANJU, VL. HRVOJE PULJIĆ, HVAR, VLADE STOŠIĆA 5, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 8. Rješenje kojim se Aleksandri Biškup, osnivaču obrta A1 Consulting, obrt za zastupanje u osiguranju, Aleksandra Biškup, Zagreb, Travanjska 14, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 9. Rješenje kojim je Tomislavu Lebincu, vlasniku obrta LEBINAC zastupanje u osiguranju, Senj, Obala kralja Zvonimira 1, prestala važiti dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju izdana 11. siječnja 2007. rješenjem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga KLASA: UP/I-453-06/06-03/246, URBROJ: 326-112-7-3
 10. Rješenje kojim se Veseljki Lebinac, osnivaču obrta LEBINAC, obrt za zastupanje u osiguranju, Veseljka Lebinac, Senj, Obala dr. Franje Tuđmana 1A, daje dozvola za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju
 11. Odluka o dokumentaciji koja se prilaže uz obavijesti o namjeri primjene unutargrupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 7. i 9. Uredbe (EU) br. 648/2012, odnosno uz zahtjev za odobrenje namjere primjene unutargupnog izuzeća od obveze razmjene kolaterala iz članka 11. stavaka 6., 8. i 10. Uredbe (EU) br. 648/2012