PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: HANFA), temeljem članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (Narodne novine br. 140/05 i 12/12), dana 28. prosinca 2016. objavljuje sljedeće

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST

U vezi s pojačanim interesom javnosti i medijskim napisima, a prema javno dostupnim informacijama i raspoloživim podacima, HANFA izvješćuje da izjavom gosp. Andreja Plenkovića, predsjednika Vlade Republike Hrvatske, od 24. prosinca 2016., nije nastala  obveza objavljivanja ponude za preuzimanje društva INA – INDUSTRIJA NAFTE d.d. Zagreb (dalje: INA), u smislu odredbi Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07, 36/09, 108/12 i 148/13, dalje: ZPDD).

Naime, Republika Hrvatska (dalje: RH) je u rujnu 2008. godine, zajedno s društvom MOL Hungarian Oil and Gas Plc. (dalje: MOL), sudjelovala u objavljivanju dobrovoljne ponude za preuzimanje društva INA, nakon čega su ta dva dioničara zajedno držala 92% dionica (MOL 47,2%, a RH 44,8%), čime su, u skladu s odredbama članka 9. tada važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava (Narodne novine br. 109/07), prešli kontrolni prag od 25% dionica s pravom glasa, kao i konačni prag od 75% dionica s pravom glasa, nakon kojeg više nisu bili u obvezi objave ponude za preuzimanje INA-e u slučaju daljnjeg stjecanja dionica društva.

Prema odredbama važećeg ZPDD-a, nakon objavljene ponude za preuzimanje ne postoji obveza ponovnog objavljivanja ponude za preuzimanje u slučaju osnaživanja kontrole dodatnim stjecanjem dionica i/ili prelaskom dodatnih pragova.

Također, s obzirom da je iz navedene izjave predsjednika Vlade RH razvidno da se odnosila na namjeru otkupa dionica koje drži MOL, a nije bila upućena svim dioničarima društva INA, ta se izjava ne može smatrati iskazivanjem namjere dobrovoljnog preuzimanja.

Eventualne druge okolnosti razmatrat će se u ovisnosti o konkretnim činjenicama i u skladu s relevantnim zakonskim odredbama.