Poziv kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi

Hanfa je nadzorno tijelo u čiji djelokrug i nadležnost spada nadzor financijskih tržišta, financijskih usluga te pravnih i fizičkih osoba koje te usluge pružaju.

Temeljni su ciljevi Hanfe promicanje i očuvanje stabilnosti financijskog sustava, a u ostvarivanju svojih ciljeva Hanfa se rukovodi načelima transparentnosti, izgradnje povjerenja među sudionicima financijskih tržišta i izvješćivanja potrošača.

Na temelju članka 17. stavka 2. točke 6. Statuta Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (NN, br. 53/12) Hanfa objavljuje sljedeće pozive kandidatima koji su zainteresirani za zaposlenje u Hanfi:

 1. Voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor u Uredu za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž)
 2. Specijalist za informacijsku sigurnost i nadzor u Uredu za informacijsku sigurnost i nadzor(m/ž)

1. Voditelj Ureda za informacijsku sigurnost i nadzor u Uredu za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž)

Opis poslova:

 • upravljanje radom Ureda te samostalno obavljanje poslova iz djelokruga i nadležnosti Ureda
 • izrada i predlaganje politike informacijske sigurnosti i strategija upravljanja informacijskom sigurnošću Hanfe
 • predlaganje, uspostava i koordinacija upravljanja neprekinutošću poslovanja Hanfe
 • planiranje i nadzor poslova održavanja tjelesne i tehničke zaštite Hanfe
 • predlaganje, uspostava i koordinacija upravljanja rizicima u poslovanju Hanfe
 • upravljanje sustavom informacijske sigurnosti Hanfe
 • nadzor upravljanja rizicima informacijskog sustava Hanfe
 • razvijanje i uvođenje novih analitičkih i nadzornih tehnika, predlaganje unapređenja regulative te pisanje i predlaganje podzakonskih i provedbenih akata radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za jedinstveno obavljanje postupaka unutar svojeg djelokruga i nadležnosti
 • nadzor nad informacijskim sustavima subjekata nadzora u suradnji sa sektorima nadležnima za pojedini subjekt nadzora

Uvjeti:

 • najmanje 5 godina radnog iskustva na poslovima revizije informacijskih sustava, projektiranja i održavanja informacijskih sustava ili informacijske sigurnosti
 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • aktivno poznavanje engleskog jezika

Prednosti:

 • položen neki od certifikata: CISA, CISM, CISSP, CompTIA Security+, ISO 27001 Lead Auditor ili Lead Implementer
 • poznavanje ISO 27001 standarda ili drugih standarda informacijske sigurnosti
 • poznavanje financijskih institucija i obilježja financijskih usluga s naglaskom na nebankarski sektor

Što nudimo:

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme


2. Specijalist za informacijsku sigurnost i nadzor u Uredu za informacijsku sigurnost i nadzor (m/ž)

Opis poslova:

 • nadzor nad informacijskim sustavima subjekata nadzora u suradnji sa sektorima nadležnima za pojedini subjekt nadzora
 • nadzor nad informacijskim sustavom Hanfe
 • izobrazba zaposlenika Hanfe s ciljem povećanja sigurnosti podataka i korištenja informatičkih resursa Hanfe u skladu s najboljom praksom iz područja zaštite podataka i sigurnosti informatičkih sustava
 • razvijanje i uvođenje novih analitičkih i nadzornih tehnika
 • predlaganje unapređenja regulative te pisanje i predlaganje podzakonskih i provedbenih akata radi propisivanja uvjeta, načina i postupaka za obavljanje postupaka unutar svojeg djelokruga i nadležnosti

Uvjeti:

 • završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij
 • najmanje 4 godine radnog iskustva na poslovima revizije informacijskih sustava, projektiranja i održavanja informacijskih sustava ili informacijske sigurnosti
 • aktivno poznavanje engleskog jezika

Prednosti:

 • CISA certifikat ili drugi međunarodno priznati certifikati iz područja informacijske sigurnosti
 • poznavanje ISO 27001 standarda ili drugih standarda informacijske sigurnosti

Što nudimo:

 • kontinuirano stručno usavršavanje
 • rad na neodređeno vrijeme

Pozivamo kandidate da se slobodno prijave za oba radna mjesta ukoliko udovoljavaju uvjetima natječaja. Zainteresirani kandidati pisanu ponudu i životopis s dokazom ispunjavanja uvjeta (stručna sprema, radno iskustvo, potvrde i certifikati ako ih posjeduju) trebaju dostaviti putem linka najkasnije do 2. ožujka 2017. godine. Prije zapošljavanja odabrani kandidat bit će obvezan dostaviti uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci).

KLASA: 112-01/17-02/02
UR.BROJ: 326-01-220-224-17-1
Zagreb, 16. veljače 2017.