Obavijesti

Obavijest o održavanju obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018.

Obavještavamo polaznike obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika da će se obrazovni program održati od 5. do 20. veljače 2018. godine.

Obrazovni program će se održavati svakog radnog dana u navedenom periodu u vremenu od 15.00 do 18.15 sati u prostorijama Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Ivana Lučića 3, Zagreb (dvorana A-102).

Registracija polaznika obavit će se prvi dan predavanja, odnosno 5. veljače 2018., u 14.45 sati na istoj lokaciji.

Svim polaznicima obrazovnog programa Hanfa će putem elektroničke pošte pravovremeno dostaviti korisničko ime i zaporku te upute za pristup materijalima za potrebe praćenja predavanja, odnosno pripremu ispita.

Polaznici obrazovnog programa mogu slušati sva predavanja ili samo ona za koja su zainteresirani.

U slučaju da se netko od prijavljenih osoba ne nalazi na popisu polaznika obrazovnog programa, kao i za sve dodatne informacije i objašnjenja, obratite se na kontakt:

Aleksandra Bojanić
01/6173-448
aleksandra.bojanic@hanfa.hr

05.01.2018.

Obavijest o zaprimanju prijava za pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika te za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i za brokera

Hanfa započinje sa zaprimanjem prijava za pohađanje obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika, za pristup prvom ispitnom roku za investicijskog savjetnika te za pristup prvom ispitnom roku za brokera.

Pročitaj više...

14.12.2017.

Obavijest u vezi s održavanjem obrazovnog programa i ispita za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018.

Hanfa obavještava kako će prijave za pohađanje jedinstvenog obrazovnog programa za ovlaštenog upravitelja mirovinskih fondova, ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva, brokera i investicijskog savjetnika u 2018. te prijave za pristup ispitu za investicijskog savjetnika i brokera početi odmah nakon stupanja na snagu Pravilnika o vrsti i visini naknada Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, za koji se očekuje da će stupiti na snagu u siječnju 2018. godine. Ovu obavijest Hanfa objavljuje kako bi zainteresirani kandidati mogli pravovremeno prikupiti svu potrebnu dokumentaciju za prijave za pohađanje obrazovnog programa i ispite i prije objave obavijesti o početku zaprimanja prijava.

Pročitaj više...

05.12.2017.

Obavijest o održavanju drugog ispitnog roka za ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva - 9. prosinca 2017.

Drugi ispitni rok za stjecanje zvanja ovlaštenog upravitelja mirovinskog osiguravajućeg društva održat će se u subotu 9. prosinca 2017. u prostorijama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, Miramarska 24b, Zagreb, s početkom u 9.00 sati. Kandidati će se prilikom pristupanja polaganju ispita morati identificirati s dokumentom sa slikom zbog čega je potrebno doći u 8.50 sati.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti