Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću

Obavijest o otvorenim savjetovanjima sa zainteresiranom javnošću u vezi s pravilnicima iz područja investicijskih i mirovinskih fondova

Otvorena su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtima pravilnika predloženih na temelju Zakona o otvorenim investicijskih fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima.

Zainteresirana javnost svoje primjedbe i prijedloge na predložene tekstove pravilnika može uputiti putem e-Savjetovanja, središnjeg portala za savjetovanja sa zainteresiranom javnošću.

25.04.2017.

Obavijest o završenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom većeg broja pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika s područja investicijskih i mirovinskih fondova

Završena su savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom većeg broja pravilnika (ukupno 54 pravilnika) na temelju trenutno važećeg Zakona o investicijskim fondovima s javnom ponudom, Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, Zakona o obveznim mirovinskim fondovima i Zakona o dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Savjetovanja su otvorena 3. i 6. ožujka 2017., a trajala su 30 dana.

Pročitaj više...

24.04.2017.

Obavijest o savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o obavljanju poslova depozitara UCITS fonda i Pravilnika o organizacijskim zahtjevima za društva za upravljanje UCITS fondovima

Hanfa je otvorila savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u vezi s nacrtom Pravilnika o prisilnom prijenosu upravljanja UCITS fondovima i Pravilnika o statusnim promjenama društva za upravljanje UCITS fondovima. Savjetovanja sa zainteresiranom javnošću će trajati u razdoblju od 24. travnja do 4. svibnja 2017.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti