Obavijesti

Obavijest o objavi Kalendara predaje izvještaja za subjekte nadzora na internetskoj stranici reports.hanfa.hr

Hanfa je na internetskoj stranici reports.hanfa.hr objavila Kalendar predaje izvještaja za subjekte nadzora iz kojeg je za svaki pojedini izvještaj vidljiv period i rok predaje izvještaja.

Radi lakšeg snalaženja omogućen je poseban pogled predaje izvještaja zasebno za investicijske usluge, investicijske i mirovinske fondove i društva za upravljanje, tržište kapitala, tržište osiguranja te leasing i faktoring.

Kalendar je dostupan ovdje.

07.06.2017.

Obavijest subjektima nadzora o primjeni Zajedničkih smjernica o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika

ESMA je 7. travnja 2017. objavila Zajedničke smjernice o značajkama pristupa nadzoru sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma koji se temelji na riziku i mjerama koje se poduzimaju kada se provodi nadzor koji se temelji na procjeni rizika.

Pročitaj više...

29.05.2017.

ESMA objavila ažuriranu verziju dokumenata Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU (UCITS) i Direktive 2011/61/EU (AIFMD)

Na temelju članka 14. Zakona o Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (NN, br. 140/05 i 12/12), obavještava se javnost da je Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici objavilo ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2009/65/EU od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) i ažurirani dokument Pitanja i odgovori o primjeni Direktive 2011/61/EU od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova (AIFMD).

Pročitaj više...

25.05.2017.

ESMA pokrenula javno savjetovanje u vezi s Uredbom o novčanim fondovima

Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA) objavilo je 24. svibnja 2017. na svojoj internetskoj stranici Dokument za raspravu u vezi s Uredbom o novčanim fondovima, u okviru kojeg se pozivaju zainteresirane strane na davanje komentara na predloženi nacrt Tehničkog savjeta, Provedbenih standarda i Smjernica koji će se donositi na temelju Uredbe o novčanim fondovima.

Pročitaj više...

Ostale obavijesti